67tv

67TV- Giải pháp truyền hình số cung cấp bởi SESO OPEN VIETNAM


67TV là thương hiệu cung cấp và lắp đặt đầu kỹ thuật số tới khách hàng khu vực phía bắc- Chúng tôi trực thuộc Công ty dịch vụ và giải pháp SESO
Website chính thức của công ty: http://vn.sesoopen.com/
Website chính thức của phòng kinh doanh giải pháp số- sản phẩm đầu thu: http://dauthuso.giaiphapsovietnam.com/
Website chính thức giới thiệu - quảng cáo đầu thu DVB T2: http://dvbt2.lestaup.com/

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ theo email welcome@sesoopen.com và tham khảo website chính thức của công ty http://vn.sesoopen.com/

Trân trọng!